Kierownictwo - Policja Lubelska

Kierownictwo

Kierownictwo

 


 

      Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

insp. Robert Szewc  

         

       Urodził się 21 października 1972 r. w Łukowej. Jest absolwentem  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

       Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu. Przez kolejne lata  związany był z jednostką w Tomaszowie Lubelskim. Pełnił służbę w pionach: kryminalnym, prewencji i wspomagającym. Zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, prewencją kryminalą, pracował w kadrach oraz  kontroli.  W tomaszowskiej komendzie zajmował  stanowiska wykonawcze, a następnie  kierowncze. Od marca 2009r był Z-cą Naczelnika Wydziału Prewencji, w październiku 2012r został Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.

     10 kwietnia 2013 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim.  Z dniem 13 kwietnia 2015 r. powołany na  Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.  25 marca 2016 r.  został Zastępcą  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,  a 16.03.2017 r. I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego. W  dniu 16 listopada 2017 r powierzone zostały mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

       Od 11 grudnia 2017r  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

            Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Ma również wiele zainteresowań m.in  pasjonuje go sport i turystyka.

 


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

mł.insp. Jerzy Czebreszuk

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

      

            

    Zastępca komendanta urodził się 25 lutego 1973 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno -  Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

    W Policji służy od 1995 r. i niemal od samego początku związany był z pionem kryminalnym. W 2007 r. został Komendantem Komisariatu Policji w Wisznicach. Siedem lat później objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim. Od sierpnia 2016 r. kierował Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. Z dniem 27 marca 2017 r. został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

   W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został m.in. medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego pasją jest sport.

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

insp. Radek Bąchór

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

 

    Urodził się 27 lutego 1970 r. w Kluczach. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

    Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Olkuszu. W 1999 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W latach 2001-2003 był Naczelnikiem Prewencji, a następnie Naczelnikiem  Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego tej jednostki. Od 2005 roku był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. W 2014 roku został radcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. współpracy z samorządami. W tym samym roku został I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. W roku 2016 powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie. Od 15 lutego 2018 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

    Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużonego Policjanta” oraz Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego pasją jest muzyka, literatura oraz  wycieczki rowerowe.

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                 

  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 

w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną