Wizyta studyjna w Republice Czeskiej - Linki - Policja Lubelska

Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

W dniach 7-13 czerwca 2015 r. przedstawiciele lubelskiej Policji - instruktorzy Sekcji Doskonalenia, Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie oraz Oddziału Prewencji Policji wzięli udział w wizycie studyjnej, której gospodarzem była Komenda Wojewódzka Policji Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Ośrodek Szkolenia Policji we Frydku-Mistku.

Podczas 7-dniowej wizyty policjanci poznawali system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

• warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

• taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,

•taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,

• taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

 

 

Przedstawiciele lubelskiej Policji obserwowali oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Ośrodka Policji we Frydku Mistku, Oddziału Prewencji oraz Pododdziału Antyterrorystycznego. Mieli również okazję odwiedzić Stanowisko Wspomagania Dowodzenia w Ostrawie.