Konkurs ”Moda na odblaski” - Zapowiedzi wydarzeń - Policja Lubelska

Zapowiedzi wydarzeń

Konkurs ”Moda na odblaski”

Konkurs ”Moda na odblaski” organizowany jest w naszym województwie po raz drugi. Jego organizatorem jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, współorganizatorem zaś Kuratorium Oświaty w Lublinie.

   Organizatorzy  postawili sobie za cel zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności dają uczniom możliwość  pokazania, że noszenie elementów odblaskowych może  być modne, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

   Zadaniem konkursowy jest zaprezentowanie trzyminutowego pokazu mody odblaskowej i zaprezentowanie go do dowolnie wybranego utworu muzycznego.

Pliki do pobrania