KWP: Konkurs plastyczny - Zapowiedzi wydarzeń - Policja Lubelska

Zapowiedzi wydarzeń

KWP: Konkurs plastyczny

Organizujemy konkurs plastyczny dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych mających siedzibę na terenie miasta Lublin. Uczniowie mają za zadanie stworzyć jednostronicowy komiks prezentujący informacje na temat szkodliwości zażywania środków odurzających.

   Praca powinna zostać wykonana odręcznie przy wykorzystaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar pracy: format A2, 1 strona pracy. Prace przyjmowane będą do dnia 4 maja 2018 roku. O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

    Szkoły, których uczniowie  przystąpią do udziału w konkursie otrzymają pakiet materiałów profilaktycznych (zakładki do książek, ulotki) do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych
z młodzieżą.

    Do udziału w konkursie zapraszają Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc oraz Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. Działanie sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Lublin.

AF.

 

Pliki do pobrania