Zapowiedzi wydarzeń

Rusza budowa Komisariatu VI Policji w Lublinie. 18 grudnia nastąpi symboliczne wbicie łopaty pod jego budowę.

Uroczystością symbolicznego wbicia łopaty rozpocznie się budowa nowego Komisariatu VI Policji w Lublinie. Nastąpi to 18 grudnia przy ul. Gospodarczej 1 B. Na realizacje robót budowlanych w listopadzie b.r. KWP w Lublinie podpisała umowę z wykonawcą.

Obecny Komisariat VI Policji w Lublinie mieści się przy ul. Gospodarczej 2 i jest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym użytkowanym na podstawie umowy najmu. Obiekt nie spełnia obowiązujących wymogów dotyczących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. W budynku brakuje powierzchni biurowych, wystarczającej ilości pomieszczeń socjalnych, technicznych czy kancelarii tajnej.

9 listopada b.r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawarta została umowa dot. budowy nowego komisariatu Policji. Nowa siedziba policjantów powstanie przy ul. Gospodarczej 1B.

Rozpoczęcie prac budowlanych poprzedzi symboliczne wbicie łopaty pod budowę szóstego komisariatu. Uroczystość odbędzie się 18 grudnia o godz. 12.00.