Zapowiedzi wydarzeń

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO 2017”

W dniach 26-27 lipca br. odbędzie się XXX edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2017". Zawodnicy będą mieli do pokonania wiele konkurencji sprawdzających ich wiedzę i umiejętności. Gospodarzem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Finał konkursu obejmuje poniższe konkurencje:

  1. test ze znajomości wybranych przepisów: prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz regulujących transport drogowy, a także tematyki związanej z podejmowaniem interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn oraz innych przepisów służbowych;
  2. strzelanie z broni służbowej z dobiegiem;
  3. kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;
  4. jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;
  5. jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze, oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka;
  6. test wiedzy, oraz sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Głównym celem konkursu jest doskonalenie umiejętności i sprawności oraz sprawdzenie wiedzy policjantów ruchu drogowego oraz przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie wizerunku Policji. Ponadto rywalizacja ma wyłonić najbardziej wszechstronnego funkcjonariusza ruchu drogowego oraz najlepszą reprezentację (drużynę) policjantów ruchu drogowego.