Aktualności

KWP: Uwaga! Przedłużamy termin konkursu z okazji 100-lecia Policji Państwowej

Data publikacji 15.04.2019

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” to nazwa konkursu organizowanego z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, a jego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji. Organizatorem eliminacji na poziomie wojewódzkim jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Konkurs pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” skierowany jest do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań związanych z Policją.

Przedsięwzięcie to realizowane jest z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej i jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Organizatorzy stworzyli cztery kategorie konkursowe, z której w każdej wyłoniona zostanie najlepsza praca. Są to następujące kategorie: sceniczna, literacka, audiowizualna oraz plastyczna.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji organizowanych na poziomie wojewódzkim przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie i finału organizowanego na poziomie ogólnopolskim.

Przedłużony został termin składania prac. Zgłoszenia i prace konkursowe (w przypadku kategorii scenicznej- scenariusz) należy złożyć (osobiście, pocztą elektroniczną lub przesyłką pocztową) do Wydziału Prezydialnego KWP w Lublinie do 19 kwietnia 2019 roku wraz z formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem uczestnika / członków zespołu, w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu (w załączniku poniżej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu!

Pliki do pobrania