Puławy: Prelekcje o bezpiecznych feriach i cyberprzestępczości - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Puławy: Prelekcje o bezpiecznych feriach i cyberprzestępczości

Data publikacji 06.02.2019

Puławscy policjanci kontynuują spotkania z uczniami. Poza tematem „Bezpiecznych ferii” poruszają również kwestię przemocy w szkole oraz cyberprzestępczości. W tym tygodniu odwiedzili Szkołę Podstawową Nr 9 w Puławach i Szkołę Podstawową w Leokadiowie.

Policjanci z Puław zajmujący się problematyką nieletnich wraz z dzielnicowymi kontynuują spotkania w szkołach. Głównym celem przeprowadzanych pogadanek i prelekcji jest przygotowanie najmłodszych i ich opiekunów do zbliżających się ferii zimowych, tak żeby przebiegły one bezpiecznie, a dzieci wypoczęte wróciły do szkół.

Poza tematem bezpiecznych ferii poruszane są też zagadnienia związane z agresją, przemocą  i cyberprzestępczością. Policjanci wyjaśniają, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu. Omawiają korzyści oraz zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Starają się uświadomić młodym ludziom, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna, a za popełnianie czynów zabronionych w sieci również ponosi się odpowiedzialność. 

Mundurowi apelują również do dzieci o noszenie elementów odblaskowych, które zapewniają lepszą widoczność, a przez to zwiększają ich bezpieczeństwo na drodze.

E.R.K.