Ryki: Debata Społeczna - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Ryki: Debata Społeczna

Data publikacji 06.12.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Rykach odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo osób starszych. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości osób starszych poprzez przybliżenie metod działania sprawców oszustw oraz zagrożeniach w ruchu drogowym.

W poniedziałek w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach odbyła się debata społeczna. Spotkanie adresowane było do osób starszych, a jest tematem było bezpieczeństwo seniorów. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Komendant Powiatowy Policji w Rykach insp. Kazimierz Kula oraz kierownictwo i policjanci komórek organizacyjnych komendy policji w Rykach.

Celem spotkania było podniesienie świadomości osób starszych poprzez przybliżenie metod działania sprawców oszustw oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgromadzonym przedstawiono materiały na temat nowych narzędzi informatycznych wpływających na bezpieczeństwo – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Ponadto omówiono dotychczasowe przedsięwzięcia w tym zakresie ustalone na poprzednim spotkaniu.

 RW.