Zamość: Spotkanie z dyrektorami zamojskich szkół - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Zamość: Spotkanie z dyrektorami zamojskich szkół

Data publikacji 05.12.2018

Działalność profilaktyczna młodzieży z zamojskich szkół była tematem spotkania w Bursie Międzyszkolnej Nr 1. Uczestniczący w spotkaniu I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu mł. insp. Andrzej Mioduna przypomniał o wspólnych projektach komendy i uczniów zamojskich placówek oświatowych, dziękując za ich zaangażowanie.

Wczoraj w Bursie Międzyszkolnej nr 1 odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, urzędów i straży, podczas którego mówiono na temat działalności zamojskich placówek oświatowych. Szczególną uwagę zwrócono na działania prewencyjne podejmowane przez zamojską młodzież ukierunkowane na poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa. W czasie spotkania I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu mł. insp. Andrzej Mioduna obecnemu na sali Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość Panu Andrzejowi Zastąpiło, Pani Agnieszce Kowal dyrektor Wydziału Oświaty zamojskiego Urzędu Miasta, jak również dyrektorom placówek oświatowych podziękował za pomoc w realizacji przedsięwzięć profilaktycznych zamojskiej komendy. Powiedział, że dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów możliwa była realizacja wielu projektów prewencyjnych m.in. spotu edukacyjnego oraz konkursów. Działalność ta przyczynia się do podnoszenia świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń, ich skutków oraz sposobu ich unikania. Daje uczniom możliwość realizowania się w różnych dziedzinach, które pozytywnie wpływają na młodego człowieka, na jego zachowanie w środowisku rówieśniczym oraz jego bezpieczeństwo.

Rozmawiano również o nowych wspólnych pomysłach i przedsięwzięciach, które dzięki zaangażowaniu uczniów zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości.

D.K-B.