Puławy: Ogólnopolskie działania "Anakonda" - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Puławy: Ogólnopolskie działania "Anakonda"

Data publikacji 13.11.2018

Wczoraj na terenie powiatu puławskiego przeprowadzono wojewódzkie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Bystrzyca–18”, odbywających się w ramach ogólnopolskich działań ANAKONDA 18. Ich tematem było „Doskonalenie zdolności reagowania wydzielonych struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa w sytuacji narastających zagrożeń hybrydowych wymagających podwyższenia gotowości obronnej państwa i podjęcia działań wojennych”.

Wczoraj na terenie powiatu puławskiego odbywał się Epizod nr II ogólnopolskich działań "ANAKONDA 18", w którym uczestniczyli  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Puławach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W ćwiczeniach uczestniczyli także pracownicy Wewnętrznej Służby Ochrony Grupy Azoty Puławy, Wojska Obrony Terytorialnej, przedstawiciele organizacji pro obronnych.

Plan ćwiczeń zakładał realizację różnych przedsięwzięć w określonych odstępach czasowych przy współdziałaniu funkcjonariuszy Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Lubelskiej Policji w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie województwa lubelskiego, gdzie głównym zadaniem było uniemożliwienie dokonania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP przez grupy nielegalnych migrantów, których niekontrolowany napływ spowodowany jest sytuacją polityczno-gospodarczą w sąsiednim państwie oraz planowanie akcji sabotażowych w celu zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

Celem ćwiczenia było:

  • sprawdzenie współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP a władzami cywilnymi w sytuacji zagrożeń konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
  • sprawdzenie oraz doskonalenie systemów łączności i organizacji obiegu informacji wewnątrz Policji, jak również w zakresie wymiany informacji z zewnętrznymi podmiotami współdziałającymi;
  • doskonalenie przekazywania informacji o sytuacji kryzysowej w ramach wymiany informacji pomiędzy stanowiskiem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji, a jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami współpracującymi.
W.Ł.