Hrubieszów: Policjanci stale informują o KMZB - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Hrubieszów: Policjanci stale informują o KMZB

Data publikacji 16.08.2018

Policjanci spotkali się z Hrubieszowską Radą Seniorów, aby przybliżyć zebranym nowe narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Było to kolejne z tego typu spotkań. Mundurowi starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorów, ponieważ jak wiadomo poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.

     W miniony wtorek policjanci spotkali się z Hrubieszowską Radą Seniorów, aby naświetlić zebranym tematykę nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Każdy z nas może także mieć wpływ na to czy w miejscu naszego zamieszkania, pracy, tam gdzie przebywamy na co dzień, uczymy się jest bezpiecznie i czy przestrzega się przepisów prawa. Podczas spotkania z seniorami policjanci objaśnili zebranym czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, do czego służy i jak należy się nią skutecznie posługiwać.

 

    Narzędzie to powstało uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne. Pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

E. K.