Janów Lub.: "Kręci mnie bezpieczeństwo" - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Janów Lub.: "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Data publikacji 13.07.2018

O bezpiecznym wypoczynku oraz rekreacji w wodzie i nad wodą mówili janowscy policjanci podczas spotkań z dziećmi i rodzicami. Pogadanki na temat bezpiecznych wakacji odbyły się w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” i akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą”.

     Janowscy policjanci w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” i akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” organizowanych pod patronatem Ministerstwa SWiA spotykają się z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Przekazują informacje dotyczące bezpiecznych zachowań podczas spędzania czasu wolnego w miejscu i poza miejscem zamieszkania. Przypominają zasady poruszania się po drogach, zasady bezpiecznego zachowania podczas prac polowych. Rozmawiają  również o bezpiecznej zabawie nad wodą, kąpieli w miejscach dozwolonych. Podczas wypoczynku musimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa,  aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym.
W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” rozdane zostały również ulotki, naklejki i gadżety.