Odblaskowa gmina Rejowiec - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Odblaskowa gmina Rejowiec

Data publikacji 05.12.2017

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Rejowcu odbyło się spotkanie w ramach realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego „Odblaskowa Gmina”. Było to już kolejne tego typu spotkanie w powiecie chełmskim. Jego celem jest kształtowanie właściwych postaw mających na celu ochronę pieszych jako niechronionych użytkowników dróg.

    Urząd Miejski w Rejowcu był kolejną instytucją samorządową, w której odbyło się spotkanie policjantów z sołtysami w ramach realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego pod nazwą „Odblaskowa Gmina” na terenie powiatu chełmskiego. Głównym jego celem jest przybliżenie mieszkańcom społeczności lokalnych wiedzy na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym dotyczących pieszych, w celu zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych. Na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wypowiedział się również, biorący udział w tym zebraniu, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. W swoim wystąpieniu policjanci zwrócili uwagę na konieczność noszenia odblasków przez osoby piesze. Osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały też elementy odblaskowe.
E.C.