KWP: „Zawody Ratowników Policyjnych" - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: „Zawody Ratowników Policyjnych"

Data publikacji 17.05.2017

Dzisiaj na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbywają się eliminacje wojewódzkie do finału V Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. Zawody mają ma celu podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem zawodów jest wyłonienie reprezentacji najlepszych policjantów garnizonu lubelskiego do udziału w finałach ogólnopolskich. Do udziału w eliminacjach zgłoszono łącznie 23 dwuosobowych patroli policyjnych.

  

W zawodach udział biorą policjanci posiadający aktualne uprawnienia wynikające z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Łącznie do rywalizacji przystąpiły 23 dwuosobowe patrole Policji, z komend miejskich i powiatowych Policji województwa lubelskiego oraz Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Eliminacje przeprowadzane są w celu wyłonienia reprezentacji najlepszych policjantów garnizonu lubelskiego. Zwyciężcy wezmą udział w finale Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które zostaną przeprowadzone w dniach 30 maja – 1 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Słupsku.

Podstawowym celem zawodów jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności policjantów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz upowszechnienie idei i zasad jej udzielania. Podczas dzisiejszych zmagań policjanci biorą udział w dwóch konkurencjach. Zostanie sprawdzona ich wiedza teoretyczna z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności praktyczne podczas scenek sytuacyjnych.

K.K.